BIM Management

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en intelligent 3D-modellbaserad planerings- och hanteringsprocess som ger arkitektur, ingenjörskonst och konstruktionsproffs de verktyg som behövs för effektivare design och planering.

1. Förslag

Vi börjar tillämpa BIM i ett tidigt skede av projektet, vid modellering av arkitektur baserad på den planerade byggnadens struktur. Detta bidrar till att minska förändringar och osäkerhet i senare skeden. Vi optimerar konstruktion och material i tidiga skeden och verifierar dessa med vår kund. Dessutom kan vi få exakta kvantiteter av materialåtgång för precisa kostnadsuppskattningar.

2. Modellering och detaljutformning

BIM-verktyg möjliggör för oss att effektivisera och koordinera samarbetet och kommunikationen mellan våra designteam och byggarbetare. Det hjälper oss att undvika konflikter och meningsskiljaktigheter mellan olika entreprenörer, som konstruktion, ventilation och elektricitet.

3. Bygg-och logistikkedjan

Vi på Malagris är stolta att meddela att vi har infört en avancerad planeringsmjukvara ALTO 4.0 ERP utvecklat av det lettiska teamet Alto ERP (https://www.altoerp.com/)
ALTO 4.0 är en del av UPB group, som är en branschledare inom industrin. Programvaran är utvecklad utifrån praktiskt kunnande som ackumulerats under de senaste 30 åren inom gruppen UPB.

Alto ERP mjukvara möjliggör oss att

  • övervaka den tekniska processen;
  • definiera monteringsresurser och planera bygget;
  • planera och optimera produktionen i enlighet med byggnadsschemat;
  • planera logistik och på ett optimalt sätt lasta produktionen i släpfordon på automatiserad väg;
  • planera montering, spåra genomförande och statusrapportering.

Kunder får tillgång till användbar information som möjliggör för dem att se schemat, statusuppdatering och visualisering av processen, i realtid.